top of page
Image
CANDIDATE
BOX 1
BOX 2
BOX 3
BOX 4
BOX 5
BOX 6
BOX 7
BOX 8
BOX 9
BOX 10
BOX 11
BOX 12
BOX 13
BOX 14
BOX 15
BOX 16
ONLINE VOTING
TOTAL
FRANCISCO T SOHL
33
14
12
14
3
8
8
23
6
10
7
0
1
9
0
4
5
158
MARIANO MARTIN
7
8
5
16
15
40
55
36
10
15
4
3
0
10
4
7
9
244
RICKSON APWONG
3
4
2
11
45
15
11
31
15
8
12
23
3
8
0
35
48
279
STANLEY ROBY ERNEST
14
16
19
140
36
41
35
127
9
38
65
0
48
71
18
8
40
728
IOAKIM LONEY JR.
19
28
77
74
8
33
21
71
3
29
31
3
38
43
3
5
94
580
Page 1 of 1

Lopidi en Usuhs #1 ( Sapwohn, Eir, Ipwal): Kohpwahn Usuhs #1 ni Ohpis en Wein Sokehs, Kohpwahn Usuhs #2 Kousapw Sapwohn, Kohpwahn Usuhs #3 Kousapw Eir (Danpei)

 

Lopidi en Usuhs #2 (Roie, Soledi, Peidie, Deke Pakin).

Kohpwahn Usuhs #4 Roie

Kohpwahn Usuhs #5 Soledi

Kohpwahn Usuhs #6 Peidie

 

Lopidi en Usuhs #3 (Kepinkep, Kepin, Sekere, Oumar, Likie)

Kohpwahn Usuhs #7, Kousapw Kepin, Kohpwahn Usuhs #8, ni Sukuhl en Sekere, Kohpwahn Usuhs #9, Kepin (Nanpohnmal)

 

Lopidi en Usuhs #4 (Palikir, Lewetik, Tomwara, Kipar, Kepira, Nanmadap, Paies de Sapwalap). Kohpwahn Usuhs #10, Kousapw Palikir (Pohras), Kohpwahn Usuhs #11, Sinakoke en Lewetik, Kohpwahn Usuhs #12, ni Nahs en Tomwara, Kohpwahn Usuhs #13, Nahs en Kipar (Nandaku), Kohpwahn Usuhs #14, ni Sukuhl en Palikir Kohpwahn Usuhs #15, ni nahs en Nanmadap, Kohpwahn Usuhs #16 pohn Deke Pakin, 

bottom of page