top of page

Sokehs Municipal Government

Kaselehlie and Welcome to the Sokehs Municipal Government's official website. The Sokehs Municipal Government is one of the eleven constitutional local governments of the state of Pohnpei. The Sokehs Municipal Government serves the inhabitants of 22 villages surrounding the College of Micronesia FSM campus, the FSM National Capitol, the China Embassy in FSM, around the Pohnpei Power plant, the Sokehs rock island and on Pakin atoll.

Kitail mehn Sokehs

KITAIL ARAMAS AKAN EN WEIN SOKEHS AHNGEHR MANAMAN LAP ME KAUNO (KOHT) KETKIONG KITAILIER, MANAMAN, PWUHNG OH PWUKOAH EN PEIN KAKAUN, APWAPWALI, KAUKAWEID OH SINSILE SAHPW, DEKE, SEHD, NAN WEHWE, OH AUDEPE KAN KOAROS. KITAIL KAWADAHR GOVERNMENT WET PWEHN KATENGEHDI ONG ARAMAS EN WEIN SOKEHS MANAMAN LAP. KITAIL KASALEHDAHR NI SOHPEIKASAL, ME ATAIL KEHL OH LINGAN POAHSOANDA SANG NI EHU PENEHN SOANGESOANGEN ARAMAS, TIAHK, MAHSEN, LAMALAM, OH ATAIL MEN DOADOAHKPENE OH MINIMINPENE PWEHN KOLOKOL ONG WEHI PAI, MELEILEI OH POPOHL. KITAIL KAUWADAHR OH KATENGEHDI SANG NI ENGINKEHLAP, MANAMAN UNSEK EN GOVERNMENT EN WEIN SOKEHS.

Eir Road Project
Sokehs Function
bottom of page